Sao kê chiến trường

Battle Statistic

Bảng xếp hạng công trạng (tuần 214)

Top Tên nhân vật Công trạng Đặc quyền
1 (Liêu) izOverTheTop 6209994 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
2 (Liêu) iSRôGâyTê 6165432 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
3 (Liêu) iNMzMobile 6147106 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
4 (Liêu) iNBzSátTinhVương 6116707 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
5 (Liêu) út 6037040 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
6 (Liêu) xxxNMDxxApollo 5949412 Cưỡi voi , lak chiến trường
1 (Tống) DolceGABBANA 5859551 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
7 (Liêu) cChơivui 5825344 Cưỡi voi , lak chiến trường
2 (Tống) ChỉCònLàKỷNiệm 5755776 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
3 (Tống) izDinoSaur 5738875 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
4 (Tống) ISxSadBoy 5697886 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
5 (Tống) TrangChi 5689404 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
6 (Tống) TheOneDGC 5664421 Cưỡi voi , lak chiến trường
7 (Tống) PháThiên 5618443 Cưỡi voi , lak chiến trường
8 (Liêu) NướcđỗđầuVịt 5530831 Cưỡi voi , lak chiến trường
9 (Liêu) Chơivui 5490856 Cưỡi voi , lak chiến trường
8 (Tống) Lợi 5484560 Cưỡi voi , lak chiến trường
9 (Tống) Fake 5343615 Cưỡi voi , lak chiến trường
10 (Liêu) MôKimHiệuúy 4673263 Cưỡi voi , lak chiến trường
10 (Tống) MáMàyĐànVôĐầuMày 4588997 Cưỡi voi , lak chiến trường

Top 5 công trạng mỗi phe sẽ có hiệu soái, top 10 mỗi phe sẽ được cưỡi voi và dùng lak chiến trường miễn phí.
Miễn phí 2 triệu công trạng đầu tiên.
Công trạng có thể chuyển/mua bán (sử dụng Đổi công lệnh trên Ngự các -> tiệm kim phiếu)

Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 27 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 27 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 27 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 27 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 26 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 26 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 26 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 26 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 25 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 25 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 25 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 25 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 24 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 24 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 24 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 24 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 23 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 23 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 23 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 23 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 22 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 22 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 22 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 22 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 21 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 21 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 21 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 21 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 20 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 20 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 20 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 20 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 19 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 19 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 19 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 19 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 18 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 18 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 18 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 18 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 17 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 17 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 17 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 17 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 16 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 16 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 16 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 16 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 15 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 15 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 15 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 15 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 14 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 14 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 14 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 14 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 13 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 13 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 13 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 13 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 12 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 12 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 12 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 12 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 11 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 11 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 11 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 11 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 10 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 10 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 10 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 10 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 09 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 09 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 09 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 09 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 08 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 08 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 08 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 08 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 07 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 07 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 07 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 07 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 06 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 06 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 06 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 06 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 05 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 05 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 05 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 05 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 04 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 04 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 04 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 04 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 03 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 03 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 03 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 03 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 02 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 02 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 02 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 02 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 01 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 01 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 01 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 01 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 30 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 30 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 30 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 30 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 29 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 29 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 29 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 29 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 27 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 27 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 27 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 27 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 26 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 26 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 26 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 26 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 25 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 25 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 25 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 25 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 24 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 24 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 24 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 24 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 23 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 23 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 23 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 23 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 22 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 22 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 22 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 22 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 21 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 21 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 21 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 21 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 20 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 20 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 20 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 20 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 19 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 19 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 19 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 19 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 18 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 18 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 18 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 18 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 17 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 17 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 17 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 17 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 16 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 16 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 16 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 16 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 15 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 15 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 15 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 15 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 14 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 14 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 14 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 14 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 13 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 13 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 13 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 13 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 12 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 12 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 12 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 12 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 11 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 11 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 11 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 11 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 10 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 10 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 10 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 10 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 09 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 09 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 09 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 09 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 08 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 08 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 08 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 08 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 07 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 07 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 07 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 07 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 06 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 06 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 06 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 06 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 05 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 05 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 05 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 05 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 04 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 04 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 04 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 04 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 03 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 03 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 03 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 03 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 02 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 02 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 02 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 02 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 01 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 01 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 01 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 01 tháng 04: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 31 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 31 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 31 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 31 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 30 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 30 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 30 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 30 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 29 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 29 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 29 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 29 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 27 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 27 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 27 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 27 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 26 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 26 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 26 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 26 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 25 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 25 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 25 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 25 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 24 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 24 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 24 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 24 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 23 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 23 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 23 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 23 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 22 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 22 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 22 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 22 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 21 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 21 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 21 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 21 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 20 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 20 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 20 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 20 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 19 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 19 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 19 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 19 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 18 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 18 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 18 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 18 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 17 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 17 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 17 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 17 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 16 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 16 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 16 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 16 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 15 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 15 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 15 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 15 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 14 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 14 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 14 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 14 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 13 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 13 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 13 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 13 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 12 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 12 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 12 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 12 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 11 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 11 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 11 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 11 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 10 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 10 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 10 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 10 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 09 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 09 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 09 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 09 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 08 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 08 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 08 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 08 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 07 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 07 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 07 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 07 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 06 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 06 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 06 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 06 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 05 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 05 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 05 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 05 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 04 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 04 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 04 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 04 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 03 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 03 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 03 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 03 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 02 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 02 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 02 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 02 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 01 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 01 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 01 tháng 03: Xem dữ liệu thống kê
J x 2 A n h E m