Sao kê chiến trường

Battle Statistic

Bảng xếp hạng công trạng (tuần 218)

Top Tên nhân vật Công trạng Đặc quyền
1 (Liêu) izOverTheTop 6487219 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
2 (Liêu) iNMzMobile 6451361 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
3 (Liêu) iSRôGâyTê 6440813 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
4 (Liêu) út 6363093 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
5 (Liêu) xxxNMDxxApollo 6346173 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
6 (Liêu) KillerTiềnBối 6307315 Cưỡi voi , lak chiến trường
7 (Liêu) cChơivui 5961311 Cưỡi voi , lak chiến trường
8 (Liêu) NướcđỗđầuVịt 5760407 Cưỡi voi , lak chiến trường
9 (Liêu) Chơivui 5752870 Cưỡi voi , lak chiến trường
10 (Liêu) MôKimHiệuúy 5560544 Cưỡi voi , lak chiến trường
1 (Tống) xThắngHàNội 5525991 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
2 (Tống) ISxxxBáoĐời 5486470 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
3 (Tống) izDinoSaur 5460804 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
4 (Tống) OneSkillYouDeath 5397372 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
5 (Tống) ISxxTrườngSeoul 5381067 Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường
6 (Tống) TheOneDGC 5368683 Cưỡi voi , lak chiến trường
7 (Tống) PháThiên 5218451 Cưỡi voi , lak chiến trường
8 (Tống) iPxMộtQuậtNămLít 5001452 Cưỡi voi , lak chiến trường
9 (Tống) MãjMãjYêuAnh 4961917 Cưỡi voi , lak chiến trường
10 (Tống) Nhất 4391803 Cưỡi voi , lak chiến trường

Top 5 công trạng mỗi phe sẽ có hiệu soái, top 10 mỗi phe sẽ được cưỡi voi và dùng lak chiến trường miễn phí.
Miễn phí 2 triệu công trạng đầu tiên.
Công trạng có thể chuyển/mua bán (sử dụng Đổi công lệnh trên Ngự các -> tiệm kim phiếu)

Đang thu thập Chiến trường Pháo đang diễn ra Sẽ có sau 13 phút Tải lại Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 23 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê
J x 2 A n h E m