Tàng kiếm
Cả ngày
Vận tiêu
Cả ngày
Bát nhã lớn
Cả ngày
Tài nguyên chiến
Cả ngày
BOSS Ngộ Không
Hàng giờ
Lôi đài 1vs1
09:00-14:00
Thỏ nướng
10:00
Thỏ nướng
11:00
BOSS Đông Phương
13:00
Chiến trường pháo
14:00
Chiến trường chính
15:00
Thỏ nướng
16:00
BOSS Đông Phương
16:15
BOSS Độc Cô
16:45
Thỏ nướng
17:00
Chiến trường pháo
19:00
Chiến trường chính
20:00
Lôi đài 1vs1
20:00-23:00
BOSS Đông Phương
21:15
BOSS Độc Cô
21:45
 
Tàng kiếm
Cả ngày
Vận tiêu
Cả ngày
Bát nhã lớn
Cả ngày
Tài nguyên chiến
Cả ngày
Tử quang
Cả ngày
BOSS Ngộ Không
Hàng giờ
Lôi đài 1vs1
09:00-14:00
Thỏ nướng
10:00
Thỏ nướng
11:00
BOSS Đông Phương
13:00
Chiến trường pháo
14:00
Chiến trường chính
15:00
Thỏ nướng
16:00
BOSS Đông Phương
16:15
BOSS Độc Cô
16:45
Thỏ nướng
17:00
Chiến trường pháo
19:00
Chiến trường chính
20:00
Công thành chiến
20:00
Lôi đài 1vs1
20:00-23:00
Nhận thưởng BHVD
20:00-20:45
BOSS Đông Phương
21:15
BOSS Độc Cô
21:45
 
Tàng kiếm
Cả ngày
Vận tiêu
Cả ngày
Bát nhã lớn
Cả ngày
Tài nguyên chiến
Cả ngày
Tử quang
Cả ngày
BOSS Ngộ Không
Hàng giờ
Lôi đài 1vs1
09:00-14:00
Thỏ nướng
10:00
Thỏ nướng
11:00
BOSS Đông Phương
13:00
Chiến trường pháo
14:00
Chiến trường chính
15:00
Thỏ nướng
16:00
BOSS Đông Phương
16:15
BOSS Độc Cô
16:45
Thỏ nướng
17:00
Chiến trường pháo
19:00
Chiến trường chính
20:00
Công thành chiến
20:00
Lôi đài 1vs1
20:00-23:00
Nhận thưởng BHVD
20:00-20:45
BOSS Đông Phương
21:15
BOSS Độc Cô
21:45
 
Tàng kiếm
Cả ngày
Vận tiêu
Cả ngày
Bát nhã lớn
Cả ngày
Tài nguyên chiến
Cả ngày
Tử quang
Cả ngày
BOSS Ngộ Không
Hàng giờ
Lôi đài 1vs1
09:00-14:00
Thỏ nướng
10:00
Thỏ nướng
11:00
BOSS Đông Phương
13:00
Chiến trường pháo
14:00
Chiến trường chính
15:00
Thỏ nướng
16:00
BOSS Đông Phương
16:15
BOSS Độc Cô
16:45
Thỏ nướng
17:00
Chiến trường pháo
19:00
Chiến trường chính
20:00
Công thành chiến
20:00
Lôi đài 1vs1
20:00-23:00
Nhận thưởng BHVD
20:00-20:45
BOSS Đông Phương
21:15
BOSS Độc Cô
21:45
 
Tàng kiếm
Cả ngày
Vận tiêu
Cả ngày
Bát nhã lớn
Cả ngày
Tài nguyên chiến
Cả ngày
Tử quang
Cả ngày
BOSS Ngộ Không
Hàng giờ
Lôi đài 1vs1
09:00-14:00
Thỏ nướng
10:00
Thỏ nướng
11:00
BOSS Đông Phương
13:00
Chiến trường pháo
14:00
Chiến trường chính
15:00
Thỏ nướng
16:00
BOSS Đông Phương
16:15
BOSS Độc Cô
16:45
Thỏ nướng
17:00
Chiến trường pháo
19:00
Chiến trường chính
20:00
Công thành chiến
20:00
Lôi đài 1vs1
20:00-23:00
Nhận thưởng BHVD
20:00-20:45
BOSS Đông Phương
21:15
BOSS Độc Cô
21:45
 
Tàng kiếm
Cả ngày
Vận tiêu
Cả ngày
Bát nhã lớn
Cả ngày
Tài nguyên chiến
Cả ngày
Tử quang
Cả ngày
BOSS Ngộ Không
Hàng giờ
Lôi đài 1vs1
09:00-14:00
Thỏ nướng
10:00
Thỏ nướng
11:00
BOSS Đông Phương
13:00
Chiến trường pháo
14:00
Chiến trường chính
15:00
Thỏ nướng
16:00
BOSS Đông Phương
16:15
BOSS Độc Cô
16:45
Thỏ nướng
17:00
Chiến trường pháo
19:00
Chiến trường chính
20:00
Công thành chiến
20:00
Lôi đài 1vs1
20:00-23:00
Nhận thưởng BHVD
20:00-20:45
BOSS Đông Phương
21:15
BOSS Độc Cô
21:45
 
Tàng kiếm
Cả ngày
Vận tiêu
Cả ngày
Bát nhã lớn
Cả ngày
Tài nguyên chiến
Cả ngày
Tử quang
Cả ngày
BOSS Ngộ Không
Hàng giờ
Lôi đài 1vs1
09:00-14:00
Thỏ nướng
10:00
Thỏ nướng
11:00
BOSS Đông Phương
13:00
Chiến trường pháo
14:00
Chiến trường chính
15:00
Thỏ nướng
16:00
BOSS Đông Phương
16:15
BOSS Độc Cô
16:45
Thỏ nướng
17:00
Chiến trường pháo
19:00
Chiến trường chính
20:00
Công thành chiến
20:00
Lôi đài 1vs1
20:00-23:00
Nhận thưởng BHVD
20:00-20:45
BOSS Đông Phương
21:15
BOSS Độc Cô
21:45
 
Trang bị miễn phí
Hoạt động
Tính Năng
Hướng dẫn
 • - Server Võ Lâm Truyền Kỳ 2 mở theo dạng miễn phí, phục vụ anh em đam mê Võ Lâm 2 mà không cần nạp tiền & cày quốc quá nhiều, người chơi sau vào nhận trang bị bằng người chơi trước, thể hiện trình build acc và PK là chính.
  - Không cần nhập CODE, vì vào game nhận đồ miễn phí cả ngày không hết, không PK thì có thể trải nghiệm nhiệm vụ, phó bản cũng miễn phí.
  - Nhận đồ thả ga, PK thỏa thích, server đã fix gần như tất cả các thể loại phá hoại, phá game.
  - Tiếc gì 5 phút tải game & đăng ký tài khoản miễn phí vào trải nghiệm.
  Tham gia nhóm Facebook

 • [miễn phí] Tử quang, Tàng Kiếm, Thiên Nghĩa... (hỗ trợ chơi cổ xưa)
  Hỗ trợ đầy đủ các trang bị cổ như Tử Quang xanh, Tử Quang vàng, Tàng Kiếm xanh, Tàng Kiếm vàng, Bộ Phi Yên, Thiên Chi Viêm Đế, Tinh Khắc, Cửu Châu, Thiên Nghĩa, Linh Đồ, bao tay nguyên tử tự chọn opt..., đầy đủ mọi thứ và miễn phí 100%.
  Hỗ trợ đầy đủ cho các team 59 79 99 trùng sinh 1.., tất cả các thể loại, có bản đồ riêng để PK, không bị ảnh hưởng.
  Mở tất cả các nhiệm vụ, hỗ trợ anh em trải nghiệm đầy đủ nhiệm vụ của thế giới Võ Lâm 2.

  Tử quang, Tàng Kiếm, Thiên Nghĩa... (hỗ trợ chơi cổ xưa)

 • [miễn phí] Chiến Khí Sát Thần (Trang bị VIP mới nhất, mạnh nhất)
  Thợ Rèn Léo Bưu cùng các môn đệ cũng như những các bậc cao nhân kỳ cựu đã công khai một trang bị chấn động giang hồ, trang bị Thiên Hạ Vô Song lừng lẫy một thời nay đã có thể nâng cấp thành mới hoàn toàn là Chiến Khí Sát Thần, đẩy các cuộc chiến vốn đã khốc liệt lên thêm tầm cao mới, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II chắc chắn sẽ có bước đột phá cực kỳ hấp dẫn.
  Bạn có thể nhận miễn phí, không giới hạn trang bị Chiến Khí Sát Thần!,

  Chiến Khí Sát Thần (Trang bị VIP mới nhất, mạnh nhất)

 • [miễn phí] Thần Ưng - Trang bị Chiến Trường (mới nhất)
  Sau thời gian nghiên cứu, thợ rèn giảm kim đã nâng cấp thành công trang bị chiến trường từ Chu Tước lên tầm cao mới, trang bị mang tên Thần Ưng, mang sức mạnh kinh khủng khiếp. Quý nhân sĩ hãy nhanh tay tải game về và nhẫn miễn phí trang bị Thần Ưng Tướng Quân & Thần Ưng Nguyên Soái.
  Ngoài ra các nhân sĩ vẫn có thể trải nghiệm miễn phí thêm các trang bị chiến trường cũ hơn từ trang bị Lôi Hổ tới trang bị Thần Ưng.

  Thần Ưng - Trang bị Chiến Trường (mới nhất)

 • [miễn phí] Phá Hồn (tự chọn opt)
  Trang bị Sát Tinh sau khi bị nhiễm tà khí, đã được Đỗ Tứ Nương cải tiến, đặt tên là trang bị Phá Hồn, khiến cho giang hồ khắp nơi khiếp sợ với sức mạng mà trang bị Phá Hồn mang lại.
  Nhân sĩ sẽ được nhận miễn phí lệnh bài Phá Hồn, tùy chọn opt, ngoài ra các nhân sĩ vẫn có thể trải nghiệm miễn phí thêm các trang bị cũ hơn như Sát Tinh, Hào Hiệp Vô Hạ.

  Phá Hồn (tự chọn opt)

 • [miễn phí] Chuyển sinh 10 lv99 - Mật tịch - Đá Quý 8 - Uẩn Linh 8 - Kim xà 8 - Pet 8...
  Thẻ GM khủng, nhận cả thế giới Võ Lâm 2, hỗ trợ đầy đủ, tận răng để PK.
  Chuyển sinh 10 cấp 99 (ngoài ra cũng có các hội 59 79 89 99 đang hoạt động)
  Đá Quý cấp 8 - Uẩn Linh cấp 8 - Kim Xà 8 chọn opt
  Kinh mạch 6 (Võ Thánh), miễn phí vật phẩm, chân khí, tỷ lệ nâng 100%.
  Nhận miễn phí vàng, ngân phiếu, công trạng (2 triệu đầu tiên, top 10 cưỡi voi nhận hiệu riêng), quân hàm Soái, danh vọng, điểm sư môn.
  Mật tịch siêu cấp 25%, yếu quyết nhận không giới hạn.
  Miễn phí nhận danh hiệu bang hội, danh hiệu Phá Quân, Chiến Cuồng, Du Hiệp.
  Phục sinh thú cưng: nhận không giới hạn trứng pet 5,6,7,8 & các loại sách pet.
  Hàng trăm bộ ngoại trang, thú cưỡi, phát sáng vũ khí miễn phí.
  Nhận không giới hạn các loại vật phẩm hỗ trợ PK: máu thỏ, lak, cửu chuyển...
  Nhận không giới hạn đá quý, các trang bị cũ, trang bị buff, chưa giám định...
  Ngoài ra còn rất nhiều vật phẩm miễn phí khác.

  Chuyển sinh 10 lv99 - Mật tịch - Đá Quý 8 - Uẩn Linh 8 - Kim xà 8 - Pet 8...

 • Chiến trường Tống Liêu
  Tống – Liêu đại chiến, máu chảy thành sống, xương chất đầy đường, bao nhiêu thôn làng bị phá hủy, muôn vạn gia đình lầm than. Muốn chấm dứt loạn lạc, bắt buộc buộc phải thống nhất thiên hạ – chân lý từ thời tiên đế vẫn còn văng vẳng bên tai.
  - Thời gian báo danh: đợt 1 14h00 / đợt 2 15h00 / đợt 3 19h00 / đợt 4 20h00
  - NPC để báo danh:
  + Tiểu Phương (Phe Tống), Biện Kinh - 167/178
  + Tiểu Ngọc (Phe Liêu), Biện Kinh - 172/180
  - Phần thưởng: Mảnh kim phiếu

  Chiến trường Tống Liêu

 • Thế Lực Ba Phe - Vận Tiêu - Boss
  Thế Lực Ba Phe bao gồm 3 phe Đại Lý Long Tự (Đoạn Hoà Huyền), Thổ Phồn Quỳnh Kết (Cát Khâm Xích Ba), Tây Hạ Hưng Khánh (Lý Kế Tinh).
  * Gia nhập thế lực: Gặp NPC tương ứng để gia nhập thế lực, số người chênh lệch của các thế lực là 15, trong 7 ngày mới có thể rời khỏi thế lực để gia nhập thế lực khác.
  * Các hoạt động hiện tại:
  - Vận Tiêu: Gặp NPC của thế lực tương ứng để đến bản đồ của thế lực, gặp Tiêu Đầu Trấn Viễn Tiêu Cục để nhận Tiêu Xa và vận chuyển tới bản đồ đích. Phần thưởng của Vận Tiêu là Mảnh Kim Phiếu và có tỉ lệ nhận được mật tịch 27% 28% 29% 30%.
  - Săn BOSS: Trong mỗi giờ BOSS Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại bản đồ Thất Lạc Nhai, người kết liễu BOSS Tôn Ngộ Không sẽ nhận được Tử Sắc Thạch, Phụ Lục Vàng, Túi Mật Tịch x30 và Mảnh Kim Phiếu, ngoài ra còn rơi 4 rương BOSS (để vào bản đồ Thất Lạc Nhai, hãy vào bản đồ của thế lực).
  * Để vào Thế Lực Ba Phe thì ra gặp xa phu tại các thành bất kỳ.
 • Tài Nguyên Chiến
  Chiến trường Tài Nguyên Chiến là một trong những tính năng không ngủ của server, luôn có người bên trong đang đánh nhau, là tính năng nổi bật và nhiều thú vị của thế giới võ lâm truyền kỳ 2. Tham gia vào chiến tài nguyên trường đồng đạo sẽ nhận được mảnh kim phiếu và công trạng. Ngoài ra có thể sử dụng Quân Công miễn phí.
  Địa điểm báo danh: Tư Mã Tấn Nguyên - Tương Dương (180/174).
 • Trồng Cây Bát Nhã
  Mua hạt giống Bát Nhã trên ngự các miễn phí, sau đó đem trồng ở ngoài Bắc Tuyền Châu.
  Phần thưởng: mật tịch, mảnh kim phiếu.
 • Boss Bang - Boss Tài Nguyên - Boss Hóa Cảnh
  .....
 • Lôi đài 1vs1
  .....
 • Bang Hội Vinh Dự
  Địa điểm: NPC Đại Sứ Vinh Dự giữa Thành Đô.
  Đăng ký và đóng góp: 00h00 ngày thứ Hai - 20h00 Chủ nhật hàng tuần.
  Điểm tích lũy: Có được từ tiêu diệt BOSS Bang Hội, BOSS Tài Nguyên, tham gia Tử Quang các (top 10), trồng Bát Nhã hoặc đóng góp vật phẩm.
  Nhận thưởng: 20h00 - 23h50 Chủ nhật hàng tuần, phần thưởng như sau:
  Hạng 1: 3000 Kim Phiếu, 3 Thẻ gọi BOSS, danh hiệu Bang Chủ Vinh Dự (bang chủ), danh hiệu Bang Hội Vinh Dự.
  Hạng 2: 1000 Kim Phiếu, 3 Thẻ gọi BOSS (bang chủ), danh hiệu Bang Hội Vinh Dự.
  Hạng 3-5: 333 Kim Phiếu, 2 Thẻ gọi BOSS (bang chủ).
  Bang top 1 sẽ chiếm được tư cách công thành vào tuần sau, nếu bang top 1 đang là bang thủ thành, thì bang top 2 sẽ có tư cách công thành vào tuần sau.
 • Tử Quang Các
  .....
 • Công Thành Chiến
  *** Công Thành Chiến ***
  Công thành chiến có 4 giai đoạn, các giai đoạn và thời gian cụ thể như sau:

  * Giai đoạn 1 (15 phút): Chuẩn bị lực lượng, thành viên bang phe thủ hoặc phe công có thể vào thẳng (yêu cầu gia nhập bang trên 1 ngày), ngoài ra Bang chủ, Phó Bang, Trưởng lão, Đường chủ của hai phe có thể tuyển thêm nhân lực ngoài bang bằng cách nhận Dũng Sĩ Lệnh rồi pt vào (những nhân vật được pt có thể vào thoải mái, không cần pt lại), trong thời gian này, phe công không thể qua cầu.
  Hết thời gian 15 phút sẽ qua giai đoạn tiếp theo, phe công có thể qua cầu.
  * Giai đoạn 2 (20 phút): Phá cổng thành, trước mỗi cửa thành có một trụ, phá được trụ thì mới có thể vào tiến vào trong, có tất cả 3 cổng, nếu phá được tất cả 3 trụ trước thời gian quy định(20 phút) thì sẽ trực tiếp qua giai đoạn tiếp theo*, nếu hết thời gian quy định mà vẫn chưa phá được tất cả 3 trụ, thì cả 3 trụ sẽ tự hủy và qua đoạn tiếp theo.

  * Thời gian kết thúc sẽ không cố định như chiến trường!

  * Giai đoạn 3 (45 phút): Chiếm cờ, có tất cả 10 cây cờ, trong đó có 3 cây đại kỳ (chiếm cố định), 7 cây tiểu kỳ (chiếm luân phiên, như pháo đài).
  Nếu đang trong thời gian của giai đoạn, phe công chiếm được từ đủ 8 cây cờ trở lên, thì sẽ thắng trực tiếp.
  Nếu hết thời gian, phe công chiếm được từ đủ 6 cây cờ trở lên, phe công chiến thắng và ngược lại, nếu không chiếm được 6 cây thì phe thủ thắng.
  Sau đó sẽ qua bước tiếp theo.

  * Giai đoạn 4 (2 phút): Kết thúc, tổng hợp kết quả và kết thúc sự kiện.

  Bang chiến thắng sẽ chiếm được thành, thứ 7 tuần sau sẽ tiếp tục chuẩn bị thủ thành, bang chiếm thành có quyền nhận ngoại trang Thành Đô, có quyền phân chức Danh bộ (có quyền bắt người bị PK) trong tất cả các bản đồ chạy chung cụm với Thành Đô.
 • Sao kê chiến trường
  Mỗi trận chiến trường đều được sao kê đầy đủ, công khai minh bạch, tránh gian lận, để xem sao kê, hãy vào trang chủ và bấm vào "Chiến trường".
  Sao kê chiến trường
 • Tạo phòng PK Mai Trang (khóa mật khẩu)
  Tới gặp NPC Sứ Giả Jx2AnhEm tại gần các Dã Tẩu, làm theo hướng dẫn.
  Giới thiệu: Đây là một tính năng mới, có lẽ là xuất hiện đầu tiên trong tự game Võ Lâm Truyền Kỳ 2, trong nỗ lực tạo ra sân chơi riêng tư cho người chơi tại Jx2AnhEm.
  Cách hoạt động: Mỗi người chơi/thiết bị chỉ có thể tạo một phòng duy nhất trong 30 phút, kèm mật khẩu và trở thành chủ phòng. Chủ phòng mời người chơi vào PK bằng mật khẩu đã tạo từ trước, chủ phòng có toàn quyền quản lý PK, đổi mật khẩu, đá người PK trong phòng. Chủ phòng và người chơi PK sau khi chết vẫn sẽ ở trong phòng, chủ phòng được giữ nguyên, và trạng thái không thể PK, cần làm lại hành động vào phòng để bật PK trở lại.
  Khi chủ phòng xóa phòng, phòng hết thời gian, hoặc chủ phòng rời khỏi phòng, phòng sẽ trở về trạng thái trống, sẽ không có ai trong phòng có thể tiếp tục PK, cần vào phòng khác hoặc tạo lại phòng.
  Ngoài ra, khán giả có thể vào xem không cần nhập mật khẩu, không thể PK.
 • Thăng tiến mật tịch
  Thăng tiến mật tịch sẽ làm cho mật tịch có chỉ số cao hơn.
  * Thăng tiến mật tịch: Sau khi thăng tiến mật tịch, mật tịch sẽ có hạn sử dụng, nếu không gia hạn, hết hạn sẽ mất mật tịch, không thể lấy lại, mật tịch có chỉ số từ 106% tới 119% có thể thăng tiến và chỉ có thể chọn chỉ số cao nhất.
  * Gia hạn mật tịch thăng tiến: Thời gian gia hạn sẽ được cộng dồn, thời gian sau khi gia hạn thành công là thời gian của mật tịch + 14 ngày, mật tịch thăng tiến có chỉ số lớn hơn 120% không thể gia hạn.
  Hãy đọc kỹ trước khi dùng
  Thăng tiến mật tịch tại: NPC Trác Thiên Hành (178/188 Tương Dương)
 • Bản đồ hóa cảnh
  ...

Bản test Jx2AnhEm (jx2ae)?

Jx2AnhEm

Không, Jx2AnhEm(jx2ae) đã đã open free, nhật vật được tạo miễn phí, Jx2AnhEm là game Võ Lâm 2 Online miễn phí và sẽ mãi như vậy, không cần gia hạn tài khoản, nhận 99% vật phẩm miễn phí, mọi tài khoản sau đăng ký có thể tham gia ngay vào game.

Jx2AnhEm có gì khác biệt?

Jx2AnhEm

 • Thẻ GM khủng, nhận cả thế giới Võ Lâm 2, hỗ trợ đầy đủ, tận răng để PK.
 • Nhận miễn phí full cấp, full chuyển sinh (chuyển sinh 10 level 99)
 • Kinh mạch 6 (Võ Thánh), miễn phí vật phẩm, chân khí, tỷ lệ nâng 100%.
 • Trang bị: Chu tước soái-Chu tước tướng (chuẩn opt cuối), Vô Song Chiến Thần, Sát Tinh, các trang bị cần thiết khác.
 • Nhận miễn phí vàng, ngân phiếu, công trạng, quân hàm Soái, danh vọng, điểm sư môn.
 • Mật tịch siêu cấp 25%, yếu quyết nhận không giới hạn.
 • Lệnh bài tự chọn opt: Sát Tinh, kim xà maxping.
 • Miễn phí nhận danh hiệu bang hội, danh hiệu Phá Quân, Chiến Cuồng, Du Hiệp.
 • Phục sinh thú cưng: nhận không giới hạn trứng pet 5,6,7 & các loại sách pet.
 • Hàng trăm bộ ngoại trang, thú cưỡi, phát sáng vũ khí miễn phí.
 • Uẩn Linh thuộc tính chuyển sinh, Uẩn Linh 8 dễ dàng.
 • Nhận không giới hạn các loại vật phẩm hỗ trợ PK: máu thỏ, lak, cửu chuyển...
 • Nhận không giới hạn đá quý, các trang bị cũ, trang bị buff, chưa giám định...
 • Các phái mới: 3 phái Minh Giáo, Đường Môn Nhậm Hiệp, Côn Lôn Kiếm Tôn.
 • Bảo trì đều đặn vào 5h sáng (trong vài phút), giờ ít người chơi nhất, không ảnh hưởng trải nghiệm người chơi.
 • Phòng PK mật khẩu độc đáo, lần đầu xuất hiện trong tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 2, không có khái niệm phá PK.
 • Chiến trường Vạn Lý Trường Thành mới lạ (10h sáng, 22h tối hàng ngày).
 • Chức năng thăng tiến mật tịch độc quyền.
 • Trồng Bát Nhã ra phần thưởng giá trị, pk cướp cả ngày tại Bắc Tuyền Châu.
 • Đánh BOSS săn vật phẩm giá trị, 4 lần 1 ngày, 1 lần rớt nhiều rương.
 • Thế Lực Ba Phe: đầy đủ bản đồ và tính năng, vận tiêu cướp tiêu hàng ngày.
 • Công thành chiến, Bang hội vinh danh hàng tuần.
 • Mimi game: oẳn tù tì giữa các người chơi, đoán số may mắn.
 • Fix rất nhiều các loại clone, post điểm, lạm dụng, phá hoại, đảm bảo chơi game công bằng.
 • Hệ thống thống kê, lịch sử chiến trường chi tiết & công khai.
 • Hệ thống NPC NMK tự động hỗ trợ tỉ võ, chiến trường và tài nguyên chiến.
 • Tất cả các phó bản (Tàng Kiếm, Tử Quang, Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung ...) đều hoạt động.
 • Hỗ trợ kiểm tra chỉ số ẩn (gtt, hqtd, kháng choáng ...) để build acc chuẩn.
 • Ngoài ra còn vô vàn các tính năng mới lạ khác, có thể tự khám phá và cảm nhận.

Vo Lam 2 Private

J x 2 A n h E m