Hướng dẫn nhận & rút kim phiếu

Jx2AnhEm.com

Hướng dẫn nhận & rút kim phiếu trong game Jx2AnhEm

Để game có thể vận hành, game cần nguồn kinh phí để duy trì.
Để nhận được kim phiếu mua một số vật phẩm trên ngự các kim phiếu, bạn cần donate cho game và sẽ nhận lại được kim phiếu.


Rút kim phiếu

Sau khi gửi donate thành công, bạn có thể kiểm tra lịch sử donate trên trang chủ, bằng cách đăng nhập vào tài khoản bạn đã ghi trong nội dung chuyển khoản.
Để rút kim phiếu, bạn cần thoát game, đăng nhập lại, sau đó nhấn vào Ngự các, chọn Tiệm Kim Phiếu, chọn Donate (nhận kim phiếu), chọn Npc Tiền Trang (rút kim phiếu)
Cách khác để rút kim phiếu là tới gặp Npc Tiền Trang gần tất cả các Dã Tẩu.

rut kim phieu vo lam 2 jx2anhem

J x 2 A n h E m