Đăng ký

Game sẽ không thu thập thông tin cá nhân của bạn (cmnd, tên tuổi, sđt, email...), khi bị lộ ra sẽ gây phiền phức hoặc thậm chí gây họa cho bạn.
Cảnh giác khi đặt mật khẩu cấp hai giống nhau sẽ dễ bị dò khi cho mượn acc, mua bán acc. Cho mượn acc bị dò mật khẩu hai, tự giao dịch acc, nếu có vấn đề sẽ không được hỗ trợ, ai có mật khẩu hai người đó là chủ acc. Nếu mất mật khẩu cấp hai sẽ không được hỗ trợ, có thể lưu mật khẩu hai vào tin nhắn facebook hoặc ghi vào giấy...


Nếu không đăng ký được, hãy bấm vào đây hoặc có thể dùng điện thoại để đăng ký!
J x 2 A n h E m